FacebookTwitter

Pirmą kartą Gediminą išgirdau daugiau nei prieš 3 metus pasakojant apie būsimą Pet Punk studijos darbą — spektaklį su Atviro rato aktoriais „Tėčio pasaka“ (premjera įvyko 2013 m.). Tuomet save vadinęs dizaineriu, šiandien Gediminas sako, kad „būti dizaineriu“ jam buvusi treniruotė ir kad apsiriboti vien dizainu jam nuobodu. Kūrėjas domisi animacija, iliustracija, objektais, scenografija. Turėjusi progą užduoti kelis klausimus, jaučiuosi tik prisiartinusi prie šio kūrėjo kaip prie šviesaus miško, kuriame krebžda pasakiška, mistiška gyvastis.

Gediminas Šiaulys„Regain“ (klientas: Pitti Imagine), 2013
© Dalios Birškės nuotrauka

Viename pranešime radau tokius tavo paminėtus raktažodžius: ego, autentiškumas, kūrybinė vienatvė ir individas. Ar galėtum paaiškinti, apie ką tai? Ką tai reiškia tau?

Kiek žinai įžymių citatų, po kuriomis būtų dviejų žmonių parašai? Komandiniame darbe yra nuveikiami dideli sumanymai, bet svarbesnis klausimas – kieno yra tie dideli sumanymai? Sakykim, kad nuostabi idėja gimė brainstormo metu? Tuomet – kokie žmonės susirinko jame ir ką jie atsinešė su savimi?

Brainstormas yra gerai, jis tinka sugeneruoti minčių kiekybę. Bet kieno galvoje gimta ta pirma mintis – TAVO, o dar svarbiau, kiek tokių minčių tu nepasakei ar tinkamai neišreiškei.

Pavyzdžiui, Gaudi ne pats vienas įgyvendinio savo architektūrinius sumanymus, Mikelandželas ne vienas tapė Siksto koplyčią, Tarkovskis ne vienas nufilmavo visus savo filmus – tam reikėjo daugelio žmonių pastangų, tačiau visi jie buvo pakeičiami. Bet negali pakeisti Gaudi, Mikelandželo ar Tarkovskio. Jie vieninteliai tokie. Jie sugebėjo perteikti ir iškelti jausmą, kuris negimsta racionalaus komandinio darbo metu, jis gimsta individo viduje.

Tas jausmas gimsta tavyje. Tu esi unikalus tvarinys. Tu atsiradai, augai ir tave formuoja aplinka, žmonės, vaikystės traumos ir t. t. Bet tie patys įvykiai skirtingus žmones veikia skirtingai. Svarbu, kaip tai paveikė tave. Kažkada tu buvai laisvas, bet ilgainiui sociumas tau primetė savo taisykles.

Maištauk! Būk idiotu! Sugrįžk!

Kaukai_composition2

Kaukai_composition3Trumpametražio animacinio filmo Running Lights produkcija
Gediminas Šiaulys (kūrybos vadovas), 2015

Biplan NuodaiGrupės Biplan albumo „Nuodai“ viršelis
Gediminas Šiaulys, 2009

Dalis tavo darbų – individuali kūryba, kita dalis įgyvendinta kolegomis, dar kita — dirbant ir didesnėse komandose, pavyzdžiui, statant „Tėčio pasaką“. Labiau mėgaujiesi individualiu ar komandiniu darbu?

Kaip kūrėjas esu gan egocen-triškas. Man svarbu išsireikšti pačiam, projektuoti savo vizijas į pasaulį. Dirbdamas komandoje su talentais turiu galimybę išgludinti savo viziją iki grynuolio, tai leidžia atsiriboti nuo techninių žinių stokos, atveria daugiau galimybių.

O didžiausią aistrą jaučiu kai kažką darau fiziškai – drožiu, lipdau, piešiu.

Viename interviu esi minėjęs priešpriešą tarp pilkos sovietinės estetikos, ir persotintos salvomis holivudinės estetikos. kaip renkiesi spalvų balansą?

Man spalva yra labai didžiulė atsakomybė. Dažnai vengiu naudoti spalvą, turėjau net keleto metų periodą kai mano darbai buvo tik pilkoje skalėje. Visada klausiu savęs ar tikrai čia reikalinga spalva, naudojų ją tik tuo atveju kai tai yra būtina.

petpunk_balandis„Balandis“, Klientas: Shift
Gediminas Šiaulys, 2007

migration_A4„Migration“, Klientas: IMEPO
Gediminas Šiaulys, 2009

mulate_art_lizard_closeIliustracijos fragmentas MULATE šokolado produkcijai, Klientas: Naive Chocolate
Gediminas Šiaulys, 2014

Kuris projektas padarė tau didžiausią įtaką kaip kūrėjui?

„Balandis“. Tai buvo pirma iliustracija, kurioje atradau kažką, kas yra mano. Sukurtas 2007 metais, šis darbas padarė didelę įtaką mano tolimesnei vizualinei kalbai iki šių dienų.

Kokią proceso dalį kūryboje pavadintum intymiausia?

Kai ištrauki į paviršių tai kas giliai viduje ir įvardini tai:

Išbrinkę augalai ir gremėzdiški debesys užgula mane. Aš užstrigęs tarp minkštų ir slidžių paviršių. Nerangūs sutvėrimai spaudžia ir darko mano tąsų kūną. Jaučiu šiltą kvėpavimą tiesiai man į ausį. Pro nepakeliamą prakaito kvapą užuodžiu silpną žiedo aromatą. Mano pėdos lėtai grimzta į klampią žemę. Aš skęstu palaimoje.

NIKEDekoruoti NIKE Air Force 1 bateliai, Klientas: NIKE
Gediminas Šiaulys, 2010

NIKE making of

Kalbino Elinga Noreikaitė

Daugiau apie Gedimino Šiaulio kūrybą jo asmeninėje interneto svetainėje siaulys.com, taip pat PET PUNK interneto svetainėje petpunk.com ar INSTAGRAM paskyroje.

Comments